MUDr.Alexander Danel zubní lékař

MUDr. Alexander Danel, zubní lékař.

Absolvent Lékařské fakulty University Karlovy v Praze 1994.
První roky po dokončení studia jsem pracoval v několika soukromých stomatologických praxích v Pardubicích a v Praze. Téměř dvacetileté nejen praktické zkušenosti mi dovolily v roce 2013 založit vlastní praxi na nynější adrese, zatím ve sdílených prostorách.
Od roku 2020 s laskavým svolením OZP Roškotova 1225/1, je praxe přesunutá do nově rekonstruovaných prostorů.

 

Jako praktický zubní lékař vycházím z učení váženého pana Dr. Jiřího Sedelmayera (+2021), který nejen mně, ale celé generaci zubních lékařů otevřel okno stomatologie dokořán.
Byl to právě on, kdo k nám dovezl z lékařské fakulty v německém Hamburku, dnes již okřídlené heslo: „Čistý zub se nezkazí“.
Nemenší vliv na formování správného pojetí oboru a přístupu k pacientovi měl, vážený pan Doc.MUDr.Luděk Peřinka (Lékařská fakulta University Karlovy Praha).
Více jak čtvrt století praktických zkušeností a dobře zvládnuté moderní postupy a technologie mi umožňuji poskytovat služby na velmi dobré úrovni.
Zachování zdravých a plně funkčních zubů, které úsměvy zdobí, je mojí profesionální prioritou.
Primum non nocere!

Služby pro Vás:

Výborná dentální hygiena předchází rozvoji zubního kazu, platí zde doslova ono, “čistý zub se nezkazí”.
Nejen to, výborná dentální hygiena předchází rozvoji paradentózy.
Tak, jak zubní kaz může vést ke ztrátě jednotlivých zubů, paradentóza může vést ke ztrátě skupiny zubů i celé dentice.
Profesionálně provedená zubní hygiena je preventivní léčebný postup s blahodárným vlivem na zuby a jejich bezprostřední okolí (dásně, vazivo i kost, ve které zub stojí).

 

Výborná dentální hygiena není cíl, je to cesta.  

 

Cena za ošetření: 900,-Kč až 1 800,-Kč
Pro nedokonalou dentální hygienu vzniklý kaz je nutné vybrousit. Takto vzniklý defekt zubu ošetřujeme výplní neboli plombou.

Diléma : černá nebo bílá ?

Bílá je skvělá, ale… .Bílá (plastiková) plomba je velmi náročná na zhotovení a v mnoha případech bezpečně použít nelze. Bezpečně, rozuměj s výbornou, tedy dlouhodobou prognózou.
Mnohé estetické (bílé) výplňové materiály mohou svým složením alergizovat.(viz Bis-GMA)
No a černá? Rozuměj amalgám (studená slitina rtuti, stříbra a mědi), je staletími prověřený výplňový materiál, který do dnes (21.století) nemá plnohodnotnou náhradu. Amalgámová plomba má jedinou nevýhodu, nemá barvu zubu, tedy není estetický.
(Eko poznámka: uvolňování rtuti z amalgámových výplní nikdy nedosáhne hladiny rtuti přijaté potravou. Tento vynikající materiál, podobně jako spalovací motory osobních automobilů, míří do undergroundu. Bohužel!)
  • bílá výplň ………………………………. 2 100,- až 4 200,- Kč
  • amalgámová výplň …………. 1 800,- až 3 600,- Kč

– zanedbaný, rozsáhlý kaz, traumatické poškození zubu, ale i jiné příčiny vedou k ošetření kořenového kanálku nebo kanálků u více kořenových zubů.
– endodoncie, tzn. ošetření kořenových kanálků zubu je nejobtížnější disciplína stomatologie.
– znalost anatomie zubu a zvládnutí moderních postupů ošetření může vést k výsledkům s vynikající prognózou a zachování plné funkce zubu.
Cena ošetření kořenového kanálku : 3 100,- Kč až 6 900,- Kč

– Poškození zubu rozsáhlým kazem, traumatické poškození nebo paradentóza jsou nejčastější příčiny extrakce zubu.
– Zuby moudrosti (osmičky) a jejich nepravidelná poloha jsou také častým důvodem k extrakci.
Moderní stomatologie velí atraumatický postup, který omezuje poškození okolních tkání s ohledem k následné náhradě ztraceného zubu pomocí nitrokostního implantátu.
Cena ošetření :

  • extrakce jednoduchá ……. 1 500,-Kč
  • extrakce atraumatická …. 3 100,-Kč
  • extrakce chirurgická ………. 7 000,-Kč
Ztrátu jednotlivého zubu i více zubů lze úspěšně řešit pomocí nitrokostních implantátů, ty pak nesou jednotlivé korunky nebo můstek.
Cena :
  • zavedení nitrokostního implantátu Straumann …. 18 000,-Kč
  • celokeramická korunka (Zirkon) na implantát  …. 14 000,-Kč

 

– samostatná keramická korunka chrání zub před mechanickým poškozením, keramický můstek nesený preparovanými zuby řeší ztrátu jednoho i více zubů.
  • keramická korunka (Zirkon) cena: ………………………….. 10 000,-Kč
  • celokeramický můstek např. 3 členy (Zirkon): … 28 000,-Kč
  • celokeramická korunky na implantát: ……………………. 14 000,-Kč